Prekių grąžinimo sąlygos

  1. Pirkėjas nenurodydamas priežasties per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties Pirkėjui negalioja, jeigu buvo sudaryta viena iš Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių, o būtent teisė atsisakyti sutarties negalioja:
   - sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
   - sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos apsaugos ar higienos priežasčių;
  2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša užpildydamas el. prašymo formą. Gavęs Pirkėjo prašymą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.
  3. Kiek laiko naujoms ir naudotoms prekėms galioja teisinė garantija?
   Naujoms ir naudotoms prekėms garantijos galiojimo trukmė yra 2 metai.
  4. Jei gaminys yra su trūkumu, kas turėtų ištaisyti padėtį?
   Pardavėjas, net jeigu pirkinys įsigytas internetinėje prekyvietėje. Tačiau gali būti, kad prekyvietė yra sudariusi susitarimą veikti tik kaip tarpininkė, todėl perskaitykite skelbiamas sąlygas.
  5. Iki kada vartotojas turi informuoti pardavėją apie trūkumus?
   Vartotojas, pastebėjęs trūkumą, turi imtis veiksmų per pagrįstą laikotarpį. Tačiau konkretaus termino nėra, išskyrus garantijos pabaigos po 2 metų nuo prekės pristatymo laikotarpį.
  6. Kas turi įrodyti, kad trūkumas yra arba jo nėra, ir kiek tam skirta laiko?
   Per pirmuosius 6 mėnesius nuo gaminio pristatymo įrodyti, kad prekė buvo be trūkumų, privalo pardavėjas („prievolės įrodyti perkėlimas"). Praėjus šiam laikui prievolė įrodyti, kad prekė turi defektą, tenka vartotojui.
  7. Ar yra kokia nors trečioji šalis (bandymų įstaiga), kuri gali padėti pateikti įrodymą?
   Padėti vartotojams įrodyti, kad prekė turi trūkumų, gali Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Vartotojai taip pat gali paprašyti, kad remonto dirbtuvės ar nepriklausomas ekspertas pateiktų neįpareigojančią nuomonę.
  8. Kai parduota prekė neatitinka reikalaujamos kokybės, vartotojas gali pasirinkti: nemokamą prekės sutaisymą per pagrįstą laikotarpį, pakeitimą, kainos sumažinimą arba prekės ir visų sumokėtų pinigų grąžinimą.
  9. Vartotojas negali prašyti grąžinti pinigų, jei trūkumas yra nedidelis.
  10. Ar pataisytam arba pakeistam gaminiui taikoma nauja garantija?
   Ne. Teisinės garantijos laikotarpis pratęsiamas tik tiek, kiek reikia prekei pataisyti arba pakeisti.
a